Fincumet avaa metallinkierrätyspihan Poriin

7.5.2021
Fincumet-metallinkierrätys-Pori

Päivitetty 8.7.2021

Metallinkierrätykseen erikoistunut Fincumet Oy suunnittelee metallinkierrätyspihaa Porin satamaan. Pihalla on tarkoitus palvella alueen teollisuutta vastaanottamalla ja käsittelemällä kierrätykseen soveltuvia metalleja, kuten rautaa, kuparia, alumiinia sekä sähkö- ja elektroniikkaromua ja akkuja.


Fincumet Oy on hakenut huhtikuussa ympäristölupaa toiminnan aloittamiselle Porin satamassa ja toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2021 aikana. Fincumet toimii alueella KuMeKo Forest Oy:n alivuokralaisena. 

Porin satamasta metallia voidaan laivata vientiin, sillä satamaan pääsevät isot alukset. Kierrätettävää metallia toimitetaan myös kotimaan markkinoille joko jatkojalostukseen tai suoraan teollisuuden raaka-aineeksi. 
 

Kierrätyspihan suunnittelussa on huomioitu turvallisuus, ympäristö ja meluhaitat
 
Kierrätyspiha on suunniteltu turvallinen toiminta ja ympäristöasiat huomioon ottaen. Fincumet vastaa pihan kenttäpinnan yläpuolisista rakenteista ja KuMeKo Forest Oy maanvuokrasopimuksen mukaisista koko alueen velvoitteista ja rakenteista sataman suuntaan.

Metalliromua käsitellään ja varastoidaan satamassa sijaitsevassa kierrätyspihassa, jossa materiaalia lajitellaan ja leikataan. Ympäristölupahakemuksen yhteydessä on tehty muun muassa meluselvityksiä ja melua torjutaan seinäkkeillä, jotka vaimentavat ääntä alueen ulkopuolelle. 

Alueen toiminnot sijoitellaan siten, että toiminta on mahdollisimman turvallista ja aiheuttaa mahdollisimman vähän meluhaittoja. Myös alueen läheinen lintukanta on pyritty ottamaan huomioon: valaistus on suunniteltu toteutettavaksi siten, että siitä olisi mahdollisimman vähän häiriötä lintukannalle, ja alueen sisälle tullaan istuttamaan kasvillisuutta, joka tukee luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä alueella.

– Alueen suunnittelussa on otettu huomioon ympäristövaikutukset sekä turvallinen ja nykyaikainen kierrätys, kertoo hankintapihoista vastaava päällikkö Jarkko Kanninen Fincumetilta. 

– Seuraamme jatkuvasti ympäristö- ja meluvaikutuksia lähialueella ja minimoimme toiminnan vaikutukset, kertoo toimitusjohtaja Toni Ahtiainen Fincumetilta. 
 
Fincumet Oy on metallinkierrätykseen erikoistunut yritys, jolla on metallinjalostamo ja kaapelilaitos Ikaalisissa sekä hankintapihoja Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä. 

Lisätiedot

Toni Ahtiainen
Fincumetin toimitusjohtaja
p. 040 577 7533