Leppäkosken sähkö purkaa ja kierrättää

2.4.2020

Leppäkosken sähköllä on käynnissä merkittävät investoinnit, joilla varmistetaan sähkön toimitusvarmuus. Vanhaa verkkoa puretaan uuden maakaapeliverkon tieltä ja kierrätettävää materiaalia syntyy useita tonneja – pylväitä, muuntajia, johtimia ja kaapelia. Fincumet kierrättää koko sähköverkon materiaalit omissa prosesseissaan.